Icy - #231WW

IP white case, White dial, White strap